Spring naar inhoud

Uitleg: model van Tuckman

Dit is een toelichting op het artikel “Voordelen van teambuilding“. Het model beschrijft hoe teams zich ontwikkelen. De uitleg wordt per fase gegeven.

Het 5 fasen model van Tuckman

Tuckman (1965) analyseerde en vergeleek tijdens zijn onderzoek de resultaten van 50 gepubliceerde wetenschappelijke studies omtrent de ontwikkeling van teams. Dit resulteerde in zijn definitie van vijf opeenvolgende ontwikkelingsfasen die allerlei soorten teams volgens hem doormaken, alvorens zij op optimaal niveau presteren.

Vijf fasen model van groepsvorming Tuckman
Vijf fasen model van groepsvorming Tuckman

Uitleg per fase

In de 1e fase (Forming) leert het team elkaar kennen en zijn teamleden nog bezig om hun plek in de groep te vinden. Deze fase wordt gekenmerkt door onzekerheid en het vertrouwen moet nog worden opgebouwd. De individuen in de groep proberen conflicten te vermijden en zijn vaak routinematig bezig.

In de 2e fase (Storming) kunnen er potentiële conflicten ontstaan, vanwege onduidelijkheid over de rollen en taakverdeling van verschillende leden. De leden hebben elkaar nu goed genoeg leren kennen om elkaars werkwijze en gedrag te bekritiseren en de verhoudingen zijn duidelijker geworden. Veel mensen vermijden conflicten of deinzen hiervoor terug, met als gevolg dat de meeste teams ofwel nooit in deze fase terechtkomen, ofwel vastlopen in conflicten. Conflicten horen bij het groepsproces en het is van belang dat deze niet als bedreigend worden ervaren. Leidinggevenden blijven in deze fase vaak directief.

Wanneer een team de voorgaande fase goed heeft doorlopen komt het terecht in de 3e fase (Norming). In deze fase hebben de leden onderhandeld over regels, zijn de rollen van teamleden duidelijk en zijn de taken onderling goed verdeeld. De leden beginnen zich loyaler te voelen naar hun collega’s, er ontstaat meer cohesie of samenhang binnen de groep.

In de laatste fase (Performing) is het team in staat om met weinig begeleiding complexe taken op soepele wijze uit te voeren. Het team presteert optimaal, de teamleden zijn goed op elkaar ingespeeld en weten wat ze aan elkaar hebben. Er zijn ongeschreven regels ontstaan waar iedereen zich aan houdt. Een 5e fase (Adjourning) werd later nog toegevoegd om de afscheidsfase aan te duiden waarbij tijdelijke teams weer worden opgeheven en leden uit elkaar gaan (Tuckman & Jensen, 1977).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *