Spring naar inhoud

Een succesvolle Samenwerking met onze teambuildingspellen

Volg met je team een “luchtig” teambuildinguitje om elkaar (onbewust) beter te leren kennen in samenwerking.

teams organisatie

Teamleider! Wil jij ook je teamleden blijven motiveren, het beste uit ieder teamlid te halen en succesvol te zijn?
Onze teambuildingspellen dragen bij aan het beter functioneren van een groep. Onderstaand geven wij een voorbeeld van ervaringen hoe zich dit tijdens het teambuildinguitje ontwikkelt.
Karakters, sterke punten, valkuilen en teamrollen komen onbewust naar boven drijven met onze teambuildingspellen en groepsactiviteiten.

Onderstaande proces ervaart u met bijvoorbeeld het Dagje film Maken:

Aanvankelijk is de groep stil en luistert aandachtig. Het lijkt voor sommige een ingewikkeld uitje te gaan worden. Ze kunnen er nog weinig bij voorstellen. Maar dit duurt niet lang. Ze gaan wel onmiddellijk aan de slag. Een aantal neemt initiatief, een aantal luistert en reageren effectief. Bijvoorbeeld met een rolverdeling. Kiest men een rol die bij hem of haar past of krijgt men de opdracht om uit zijn of haar comfortzone te stappen. Voor het groepsproces is het laatste handig en effectief omdat je je beter kunt inleven in een functie van een teamrol.

Door een tijdsdruk als spelregel in te stellen zijn allen zeer geconcentreerd en gefocust. Het team wordt gedeeltelijk uitelkaar gehaald waarbij een aantal teamleden een aparte uitleg krijgt.
Op dat moment wordt er geïnvesteerd in iedere teamrol. De leden weten dat iedereen een rol heeft. De leden komen weer bijelkaar en overleg en interactie is de volgende fase. Het doel is dat de diverse rollen op elkaar af moeten stemmen. Teamrollen maken de samenwerking makkelijker omdat je elkaar beter begrijpt en beter op elkaar ingespeeld bent. Je kent de valkuilen van elkaar en van het team, zodat je weet waar je extra aandacht aan moet besteden om succesvol te zijn.
Bron: http://werkenmetteamrollen.nl/

De opdracht gaat beginnen en men begint enthousiast en fanatiek te worden. Het coöperatieve element in verschillende teams heeft ook een motiverende factor. Hoe zou de andere groep de opdracht uitvoeren en wat zal het andere team produceren? Volle creativiteit en uitvoering volgen zonder enige Shane. Praktisch allen gaan volledig in hun rol op omdat het doel van de opdracht volstrekt duidelijk is en er zeer veel fantasie en humor losbreekt. Iedereen heeft vertrouwen in elkaar en dat wekt zelfreflectie op. Het team werkt op dit moment heel goed samen en leren elkaars karakter ook kennen. De teams komen terug en zijn hecht. Ze komen met z’n allen het resultaat inleveren. Zeer fanatiek is men en ze komen in een nieuwsgierige fase. Hoe zal het eindresultaat, evaluatie en presentatie zijn.

De spanning stijgt voor het eindresultaat van het teambuildingprogramma. De evaluatie leidt tot veel waardering, fun met als doel elkaar beter leren kennen. De hoge motivatie resulteert in de juiste richting van het groepsproces. De onderlinge verschillen worden in dit teamuitje zichtbaar en maximaal benut waardoor de teams beter gaan samenwerken en boeken meer resultaat dan teams waarin dat niet gebeurt. Ervaar een van onze teambuildingspellen.

Ik kijk uit naar een succesvolle samenwerking met u en uw organisatie.

Uitleg: model van Tuckman

Dit is een toelichting op het artikel “Voordelen van teambuilding“. Het model beschrijft hoe teams zich ontwikkelen. De uitleg wordt per fase gegeven.

Het 5 fasen model van Tuckman

Tuckman (1965) analyseerde en vergeleek tijdens zijn onderzoek de resultaten van 50 gepubliceerde wetenschappelijke studies omtrent de ontwikkeling van teams. Dit resulteerde in zijn definitie van vijf opeenvolgende ontwikkelingsfasen die allerlei soorten teams volgens hem doormaken, alvorens zij op optimaal niveau presteren. Lees verder

Effectief werken aan teambuilding

Teambuildingspellen.nl heeft ruim 20 jaar ervaring in het organiseren van evenementen waarin teambuilding centraal staat. Deze jaren hebben ons ook door vallen en opstaan geleerd waar een organisatie echt behoefte aan heeft. Teams goed laten functioneren is een enorme uitdaging.

Teambuildingspellen.nl heeft ruim 20 jaar ervaring in het organiseren van evenementen waarin teambuilding centraal staat. Deze jaren hebben ons ook door vallen en opstaan geleerd waar een organisatie echt behoefte aan heeft. Teams goed laten functioneren is een enorme uitdaging. Wat wij weten is dat het werken aan teambuilding niet eenmalig is maar een doorlopend proces. Het is niet vanzelfsprekend dat teamleden in no-time Lees verder