Spring naar inhoud

Uitleg: model van Tuckman

Dit is een toelichting op het artikel “Voordelen van teambuilding“. Het model beschrijft hoe teams zich ontwikkelen. De uitleg wordt per fase gegeven.

Het 5 fasen model van Tuckman

Tuckman (1965) analyseerde en vergeleek tijdens zijn onderzoek de resultaten van 50 gepubliceerde wetenschappelijke studies omtrent de ontwikkeling van teams. Dit resulteerde in zijn definitie van vijf opeenvolgende ontwikkelingsfasen die allerlei soorten teams volgens hem doormaken, alvorens zij op optimaal niveau presteren. Lees verder

Effectief werken aan teambuilding

Teambuildingspellen.nl heeft ruim 20 jaar ervaring in het organiseren van evenementen waarin teambuilding centraal staat. Deze jaren hebben ons ook door vallen en opstaan geleerd waar een organisatie echt behoefte aan heeft. Teams goed laten functioneren is een enorme uitdaging.

Teambuildingspellen.nl heeft ruim 20 jaar ervaring in het organiseren van evenementen waarin teambuilding centraal staat. Deze jaren hebben ons ook door vallen en opstaan geleerd waar een organisatie echt behoefte aan heeft. Teams goed laten functioneren is een enorme uitdaging. Wat wij weten is dat het werken aan teambuilding niet eenmalig is maar een doorlopend proces. Het is niet vanzelfsprekend dat teamleden in no-time Lees verder