Spring naar inhoud

interventies

Uitleg: model van Tuckman

Dit is een toelichting op het artikel “Voordelen van teambuilding“. Het model beschrijft hoe teams zich ontwikkelen. De uitleg wordt per fase gegeven.

Het 5 fasen model van Tuckman

Tuckman (1965) analyseerde en vergeleek tijdens zijn onderzoek de resultaten van 50 gepubliceerde wetenschappelijke studies omtrent de ontwikkeling van teams. Dit resulteerde in zijn definitie van vijf opeenvolgende ontwikkelingsfasen die allerlei soorten teams volgens hem doormaken, alvorens zij op optimaal niveau presteren. Lees verder